Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Axa prioritară III: Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public

Domeniul major de intervenție 3: Susținerea E-Economiei

Operațiunea 1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri

Finalizare proiect “Creşterea competitivităţii economice a S.C. DELASON S.R.L. prin implementarea unui sistem CRM performant”

Sighişoara, 30 mai 2014

S.C. DELASON S.R.L., cu sediul în str. Baraţilor nr.18, comuna Albești, judeţul Mureş, a derulat începând cu data de 29.08.2013, proiectul “Creşterea competitivităţii economice a S.C. DELASON S.R.L. prin implementarea unui sistem CRM (Customer Relationship Management) performant”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 871/331/29.08.2013 încheiat cu Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.

Proiectul a fost implementat în localitatea Sighișoara, str. Consiliul Europei nr.6, jud. Mureș, pe o durată de 9 luni.

Obiectivul pe care proiectul l-a îndeplinit este creșterea competitivității economice a S.C. DELASON S.R.L.  La sfârșitul perioadei de implementare, au fost îndepliniți următorii indicatori asumați ai proiectului:

  • Număr de module funcționale ale sistemului informatic: 3
  • Număr de produse/servicii proiectate pe calculator: 1
  • Număr de persoane instruite pentru folosirea aplicațiilor informatice: 25
  • Număr de utilizatori ai aplicațiilor informatice: 25